Svitky

Stále se snažíme luštit staré svitky našich předků, abychom zjistili přesné znění odkazu Obránců Svaté Relikvie žijících mnoho let před touto dobou, dobou zla a utrpení. Podařilo se nám prozatím rozluštit pouze jeden

"Již mnoho let naše země nezná žádná utrpení a zloby. Již mnoho let je tato země chráněna silou relikvie, kterou kněží přísně zneužil proti ostatním obyvatelům tohoto světa. Všichni, kdož jsou hrdi na to, že mír, láska a víra vládnou - ať již drsní válečníci, mágové, lučištníci anebo i představitelé dobré strany zla, vampýři - vy všichni jste povinni bránit tuto relikvii, jež nese název Khalon, neboť její síla by v nepatřičných rukou mohla způsobit zkázu všech světů! Relikvie je umístěna za zdmi Demonlehu, starého paláce, který kdysi obývali kněží světla. Ale varuji Vás, pokud jen na malou chvíli odvrátíte zrak jiným směrem, zlo se zmocní Khalonu a již nebude pomoci nikomu z dobrých..."

Dnes, po rozluštění této zprávy již víme, že Khalon se dostal do nepravých rukou. Tato země totiž není ta, ve které žili naši předkové. A napovědělo nám i rozluštění části dalšího svitku:

... toto se nemělo stát. Platíme za své hříchy. Byl otevřen portál do neznáme země a do ní posláno pár z Obránců Svaté Relikvie, aby mohli varovat všechny..."

Pochopili jsme smysl našeho bytí zde. Musíme opět najít a ochránit Khalon. Ať již je kdekoli, v jakkoli hrůzné sluji plné nebezpečí, najdeme jej a díky němu opět navrátíme víru zdejšímu lidu. Budeme bojovat za nalezení relikvie, o kterou naši předkové přišli. Budeme dále luštit odkazy původních Obránců a nalezneme společně cestu... pro všechny.

Zlo již vylézá z úkrytu a my jsme zde, abychom mu pomohli nalézt cestu zpět!

  

Zde si můžete přečíst již rozluštěné svitky a odkazy Obránců Svaté Relikvie, příběhy z tažení a další zajímavé informace z dění guildy [DoHR]:

 Práce klerika v dungeonu sepsaná Edwardem Cullenem
 Stopy za životem Nemeho u Ochránců
 Vyprávění námořníka o divu v hlubinách
 Příběh svaté relikvie: Od starého počátku k novému
 Příběh DoHR: potyčky s AL-Hazredem
 Zápis z bitvy o Starozem, ve které se účastnil i DoHR
   

Zde si můžete přečíst svitky členů guildy DoHR:

 Eset
 Fery
 Lead Ika Kain
 Nasoska
 Plechovka
 RadstaR
 Ramesse II
 Stify
 Valigar


Poslední výpravy

30.04.16 - Poisoned river(vodopad)
30.04.16 - Ankh 2
30.04.16 - Underground Quagmire(dlouhá)
04.03.16 - Underground Quagmire(dlouhá)
11.01.16 - Covetous


Soutěže
Design and graphics (C) 2005 Byotch - PHP scripts (C) 2003 RadstaR - Completed (C) 2005 Fery